A)GENEL BİLGİLER

1.DERSİN KODU VE ADI

 VET.3605 Sağlıklı Gıdaların seçimi ve Beslenme

2.DERSİN TÜRÜ

3.DERSİN ÖNKOŞULU

4.DERSİN DÖNEMİ

5.DERSİN KREDİSİ

Genel Seçmeli

 Yok

Güz

2 (2T)

6.DERS PLANLAMA VE GELİŞME KOORDİNATÖRÜ

7.PROG./BÖLÜM/ANABİLİMDALI

Prof.Dr.Mustafa TAYAR

 Veteriner/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi/Besin Hijyeni ve Teknolojisi

8.DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ

 Dersin Verildiği Yer

Ders Saatleri

Dersin Web Sayfası Adresi

Öğretim Üyelerinin e-mail Adresi

Prof.Dr.Mustafa TAYAR

 III Nolu Dershane

 Çarşamba 15.30-17.30

 

http://www.mustafatayar.cjb.net

mtayar@uludag.edu.tr

9.ŞUBELER

 

10.DERSİN AMACI, HEDEF VE ÖĞRENCİ KAZANIMLARI, STRATEJİLERİ

DERSİN AMACI:

Tüketiciler için sağlıklı ve dengeli beslenme koşulları, özellikle hayvansal ürünlerde sağlık açısından doğacak riskleri minimuma indirmek için gerekli olan hijyenik tedbirleri öğretmek

 DERSİN HEDEFLERİ:

  1. Hayvansal kökenli gıdaların beslenmedeki önemi, bileşiminin (et , süt, su ürünleri, yumurta ve bal) öğrenilmesi
  2.  Beslenme ilkeleri ve toplu beslenme tekniklerini bilmesi
  3. Dengeli beslenme ilkelerini kavrama
  4. Gıda kalite kontrol uygulamaları standardizasyonunu bilmesi
  5. Sağlıklı gıda seçimi konularını bilmesi

 DERSİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARI: 

  1. Hayvansal kökenli gıdaların beslenmedeki önemini  ve,bileşimlerini öğrenir
  2.  Beslenme ilkeleri ve toplu beslenme tekniklerini bilir.
  3. Dengeli beslenme ilkelerini kavrar
  4. Gıda kalite kontrol uygulamaları standardizasyonunu bilir
  5. Sağlıklı gıda seçimi uygulamalarını bilir

 ÖĞRETİM STRATEJİLERİ VE ETKİNLİKLERİ:

 Dersler teorik  olarak yapılacaktır. Derslere öğrencilerin önceden hazırlanıp gelmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılacak, kısa sorular ve proje ödevleri ile öğrencinin dikkatini sürdürmesi sağlanmaya çalışılacaktır. Dersi daha anlaşılır kılmak için barkovizyon ile görsel materyal kullanılarak sunum yapılacaktır. 

Mustafa Tayar  2005