BİZ KİMİZ?

 

   Vizyonumuz

Bursa İlinde süt tüketimi bilincinin geliştirilmesinde üretimden tüketime yön verici, organize edici, destekleyici yaygınlaştırıcı amaçla yapılacak çalışmaları organize etmek ve yürütmek  

 

Misyonumuz

·         “Dengeli ve Sağlıklı beslenme” açısından sütün önemini gündeme getiren,

·         Süt tüketimi ile ilişkili olarak insan sağlığının korunması ile yaşam kalitesinin yüksek olmasını hedefleyen ve bu kapsamda sosyal sorumluluk alan,

·         Tüketicileri,  sağlıklı süt tüketimi konusunda bilinçlendiren, kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi aktarmayı amaçlayan,

·         Yerel ve uluslararası ilgili taraflarla sürekli işbirliğini geliştirici faaliyetlerde bulunan toplumsal katılımla ve toplum yararına çalışan gönüllü bir paylaşım platformu oluşturmaktır. 

“SAĞLIK İÇİN SÜT PLATFORMU”

Toplum sağlığına, yaşam kalitesine ve dengeli beslenmeye verilen değerin ifadesidir.

 

PLATFORMUN HEDEFLERİ

Hedefler (GENEL)

 1. Toplumda sütün içerdiği besin öğelerini ön plana çıkarmak ve insanın beslenmesinde vazgeçilmez bir gıda olduğu algısını oluşturmak,

 2. Bilinçlendirme çalışmaları sonucunda süt tüketimi alışkanlığını arttırmak ve yerleştirmek, sütün “toplumsal bir içecek” olarak algılanmasını sağlamak,

 3. Projenin sürdürülebilirliliğini sağlamak amacıyla paydaşlarla gerekli protokoller yapmak,

 4. Bursa İlinde beslenme yetersizliği nedeniyle beyin gelişimi tehdit altında olan, anne karnından 6 yaşa kadar sosyal risk grubundaki çocuklara yönelik örnek bir süt destek sistemi oluşturmak ve sürdürmek,

 5. Okul sütü projelerine örnek uygulama başlatmak ve sürdürmek.

  Kısa Dönemli Hedefler

 1. Platform tanıtımı

  1. Projeyi iç ve dış paydaşlara tanıtmak ve gerekli katılımı sağlamak için tanıtım amaçlı doküman hazırlamak.

  2. Platformu tanıtmak amacıyla toplantılar düzenlemek, ziyaretler yapmak.

  3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak “süt eğitim programı” oluşturmak

 2. Dünya süt günü kutlamaları

  1. Okullara yönelik eğitim sunusu hazırlamak,

  2. Süt kardeşliği programı başlatmak,

  3. Süt konvoyu- Süt panayırı-Süt pikniği

  4. Panel

  5. Alışveriş merkezlerinde stand açılması.

 3. Süt tüketimi konusunda bilinç düzeyinin geliştirilmesine yönelik kullanılacak materyallerin  (sunu, el ilanı, afiş, broşür, poster) geliştirilmesini sağlamak ve dağıtımını yapmak,

 1. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü “ÇOCUĞUN PSİKOSOSYAL GELİŞİMİNİ DESTEKLEME PROGRAMI” nı destekleme

SAĞLIK İÇİN SÜT PLATFORMU, 

Toplumun dengeli beslenme konusunda eğitim ve bilinç düzeyini yükselterek yaşam kalitesi yüksek, sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 PROJE İLE VERİLMEK İSTENEN MESAJ

Süt insanın gereksinim duyduğu tüm besin öğelerini içeren ve düzenli tüketilmesi gereken bir besindir.

 

BEKLENEN DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ

KAMUOYUNUN;

n  SÜT  VE BESİN DEĞERLERİ KONUSUNDA  BİLİNÇLENMESİ,

n  DÜZENLİ SÜT  TÜKETİMİ  İLE, BURSA’DA KİŞİ BAŞINA DÜŞEN YILLIK SÜT VE ÜRÜNLERİ  TÜKETİMİNİN  ARTTIRILMASI,

SAĞLIK İÇİN SÜT PLATFORMU HEDEF KİTLE

 1. Hamile kadınlar,

 2. Gelişme çağındaki çocuklar,

 3. Ev Kadınları,

 4. Anaokulu, İlköğretim ve Lise öğretmenleri ve yöneticileri,

 5. PROJE PAYDAŞLARI

  ·         Bursa Büyükşehir Belediyesi

  ·         Bursa B.Ş.B. Yerel Gündem 21

  ·         İlçe Belediyeler (Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer)

  ·         Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi

  ·         Sosyal Hizmetler Bursa İl Müdürlüğü

  ·         Karacabey Süt Üreticileri Birliği

  ·         Yenişehir Süt Üreticileri Birliği

  ·         Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği

  ·         Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği

  ·         Bursa Bölgesi Ormancılık Kooperatifleri Birliği

  ·         BESOB

  ·         EKER

  ·         İtimatSüt

  ·         Yörsan

  ·         Kent Meydanı

  ·         Özdilek

  ·         Şaypa A.Ş.

  ·         AKAJANS

  ·         ZENO REKLAM

  ·         AKINOĞLU GRUP

  ·         LİNE MEDYA GRUP

 

Her  hakkı saklıdır.  Mustafa Tayar  2005