Y  A  Y  I  N  L  A  R

 

Kahraman,M.,Çarlı,T.,TAYAR,M. : Nitrat ve nitrit’in immunosupresif olarak etkilediği farelerde fekal germ  sayıları üzerine bir araştırma, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1-3,(7-8), 113-116, (1988).

Mert,N.,Çetin,M.,Sönmez,G.,TAYAR,M.,Mısırlıoğlu ,D.,Oğan,C.,Özbilgin,S.: Besi sığırlarında beslenme ve urolithiasis olguları arasındaki ilişkiler, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11/1,91-99, (1992).

Mert,N.,TAYAR,M.,Oğan,M.,Müftüoğlu,A.,Yavuz,M.:Süt ineklerinde subklinik mastitis’in meydana getirdiği biyokimyasal değişmeler üzerine araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1/2, 13-18 (1992).

TAYAR,M.,Şen,C.,Eyigör,A.: Mihalıç peynirlerinde bazı kimyasal niteliklerin Staphylococcus aureus ve koliform bakteri bulunuşu üzerine etkileri, Hacettepe Üniversitesi, Beslenme ve Diyet Dergisi, 21, 75-83, (1992).

Şen,C.,TAYAR,M.,Berker,A.,Ergüzel,E.,Başeğmez,Z.: Kalsiyum klorür ilavesi ve ısıl işlemin beyaz peynir randımanı üzerine etkileri, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 11/2, 159-167, (1992).

TAYAR,M.,Anar,Ş.,Şen,C.: Bursa’da tüketilen yoğurtların  kalitesi, Gıda, 18/3, 203-205.(1993)

TAYAR,M.,Şen,C.:Identification of coliform  bacteria isolated form yoghurt, Pakistan Veterinary Journal, 13/2, 82-84, (1993).

TAYAR,M.,Başeğmez,Z.: Bursa’da tüketilen  fermente sucukların bazı mikrobiyolojik  ve kimyasal nitelikleri,Veterinarium, 4/1, 22-24, (1993).

Mert,N.,TAYAR,M.,Şen,C.,Çetin,M.,Sayal,A.,Aydın,A.: Bursa yöresinde tüketilen sütlerde kurşun (Pb) düzeylerinin saptanması, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12/1,49-54, (1993).

TAYAR,M, Şen,C.,Albay,R.,Yıldız,B.: Sığır karkaslarının derecelendirilmesi ve et veriminin saptanması üzerine araştırmalar, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12/1,97-102, (1993).

TAYAR,M.: Türk sucuğuna uygulanan ısı işlemlerinin kaliteye etkisi, Gıda 19/1,17-21, (1994).

TAYAR,M.,Mert,N.,Çetin,M.,Şen,C.,Sayal,A.,Aydın,A.: Liver lead levels of slaughtered cattle in Bursa, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12/2,16-20, (1993).

Yıldız,B.,Bahadır,A.,TAYAR,M.: 18 aylık erkek besi danasında clavicula olgusu, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12/2,73-76, (1993).

Ak,İ.,Tuncel,E.,Koyuncu,M.,Filya,İ.,TAYAR,M.: Entansif besiye alınan merinos erkek kuzularda zorunlu hareketin besi performansına ve karkas özelliklerine etkileri, Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 10,83-98, (1993).

Yıldız,B.,Serbest,A.,Soyutemiz,E.,TAYAR,M.,Bahadır,A.,Ak,İ.: Deneme koşullarında merinos erkek kuzularında zorunlu hareketin Antebrachium bölgesi kasları üzerine etkisinin makroanatomik ve subgros incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12/3,24-31, (1993).

TAYAR,M.,Çetin,C.,Şen,C.,Şen,A.,Eyigör,A.: Bursa Et ve Balık Kurumu’nda kesilen koyun ve keçilerin  hareketli Aeromonas'lar yönünden incelenmesi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 13/1-3,65-69, (1994).

TAYAR,M.: Türk sucuğunun üretiminde starter kültür  kullanımı Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 12/2,83-88, (1993).

Mert,N.,TAYAR,M.,Şen,C.,Çetin,M.,Sayal,A.,Aydın,A.: Bursa yöresinde tüketilen sütlerde kurşun (Pb) düzeylerinin saptanması,  I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim 1993, İZMİR

TAYAR,M.,Mert,N.,Çetin,M.,Şen,C.,Sayal,A.,Aydın,A.: Bursa  çevresinde kesilen inek karaciğerlerinde kurşun düzeylerinin saptanması, I. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, 5-7 Ekim 1993, İZMİR

TAYAR,M.,Çetin,C.,Şen,C.,Şen,A.,Eyigör,A.: Bursa Et ve Balık Kurumu’nda kesilen koyun ve keçilerin  hareketli Aeromonas’lar yönünden incelenmesi, I.Ulusal Veteriner  Mikrobiyoloji Kongresi, 27-29 Eylül 1994 ANKARA

TAYAR,M.,Çetin,C.,Şen,C.,Şen,A.,Eyigör,A.: Bursa Et ve Balık Kurumu’nda kesilen koyun ve keçilerin  hareketli Aeromonas’lar yönünden incelenmesi, XXVI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 11-15 Nisan 1994 ANTALYA.

TAYAR,M.,Şen,C.,Güneş,E.: Yoğurt üretiminde bazı stabilizör maddelerin kullanılması, Gıda,20 /2,103-1076, (1995)

TAYAR;M.:Beyaz peynirlerin olgunlaşma sırasında kimyasal ve mikrobiyolojik  özelliklerindeki değişmeler, Gıda,20/2, 97-101, (1995).

Yavuz,H.M.,Eren,M.,TAYAR,M.,Kardeş,S.: Yemlere katılan sıvı ve katı yağların etlik piliçlerde besi performansı  ile vücut yağının miktarı ve kesim sonrası saklama koşullarına etkisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, 3/1, 43-48, (1997).

Evrensel Saltan S.,Berberoğlu,S.,TAYAR,M.,Yılmaz,E.: Bazı peynir çeşitlerinde Yersinia türü bakterilerin varlığının araştırılması, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 1-3/16, 93-98, (1997).

TAYAR,M.: Çiğ sütlerin hareketli aeromonas yönünden incelenmesi, Dünya-Gıda , 62-64, Haziran (2000)

Dokuzlu,C.TAYAR,M.: Bursa ve çevresinde çiğ sütlerde antibiyotik varlığının belirlenmesi,, 153-157 Veteriner bilimleri dergisi, 17/1, 2001

TAYAR,M.: Besin hijyeninde hareketli aeromonasların önemi, Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi,19/1-2- 2000

TAYAR,M: Üniversite gençliğinin beslenmesi, UMED Dergisi, 1,1, (2000).

Güneş,E.,Saltan,S.,TAYAR,M.: Bursa’da tüketilen dondurmaların mikrobiyolojik kalitesi Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi, 25-27 Ekim 1995,BURSA

Saltan,S.,Güneş,E.,TAYAR,M.: Kasaplık hayvanlara uygulanan hormon benzeri maddelerin insan sağlığı açısından önemi, Marmara Bölgesi II. Hayvancılık Kongresi, 25-27 Ekim 1995,BURSA

TAYAR;M.: Et Endüstrisinde Kalite Güvenliği, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Et ve Ürünleri Sempozyumu’96. 17-18 Ekim,1996  İSTANBUL

Albay,R.,TAYAR,M.,Şen,C.: Ülkemizde üretilen sığır karkaslarının kalite ve verim derecesinin saptanması üzerine araştırmalar, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Et ve Ürünleri Sempozyumu’96. 17-18 Ekim, İSTANBUL

TAYAR,M.: Gıda endüstrisinde kalite güvenliği, HACCP ve ISO,  TSK leri 1.Gıda Kontrol Sempozyumu, 26-27 Mayıs 1998,GEMLİK

Evrensel Saltan S.,Berberoğlu, ,TAYAR,M.,Yılmaz,E.: Bazı peynir çeşitlerinde Yersinia türü bakterilerin varlığının araştırılması, V. Süt ve Süt Ürünleri Sempozyumu , 21-22 Mayıs 1998 TEKİRDAĞ

TAYAR,M.: Toplu yemek tüketiminde HACCP uygulamaları TSK leri 2.Gıda Kontrol Sempozyumu, 17-18 Mayıs 1999,GEMLİK

YILDIRIM,Y.,TAYAR,M.: Et endüstrisinde et ve et ürünlerinin muhafazası, üretilmesi, derecelendirilmesi, kalite ve sağlık kontrollerinin yapılması, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı, Hizmet İçi eğitim Programı 11-13 Şubat 2000 ANKARA

TAYAR,M.: Gıda Sanayiinde çalışan Serbest Veteriner Hekimlerin problemleri ve çözüm önerileri,Sektör ne istiyor biz ne durumdayız?, V. Serbest Veteriner Hekimler Kongresi, 1-3 Eylül 2000 MERSİN

TAYAR,M.: Türk gıda kodeksine uygun et ve et ürünleri üretimi ve tüketime sunulması aşamasında tüketici güvenirliği açısından taşımaları gereken özellikler, Veteriner Hekimler Derneği Türkiye’de Üretimden Tüketime Et Sempozyumu,20-21 Ekim  2000 ANKARA

TAYAR,M.: Halk sağlığı açısından BSE-BSE (Deli dana hastalığı) ’ de son durum paneli,  19 Aralık 2000 BURSA

Temelli, S.,Anar,Ş., Evrensel,S.S., TAYAR,M. Bursa’da tüketilen kokoreçlerin mikrobiyolojik kalitesinin belirlenmesi.İ.Ü.Vet.Fak.Derg.28(2),467-473,2002 .

Yaroğlu ,T.,H.H.Oruç, TAYAR,M.: Aflatoksin M1 levels in  cheese samples from some provinces of TURKEY,  Food Control Turkey, Food Control 16 (2005) 883.

          

KİTAP VE DERS NOTLARI

TAYAR,M.,Şen,C.: Hayvansal ürünler teknolojisi, Anadolu Üniversitesi,1996.

TAYAR,M.:Mikrobiyoloji,Sinan Matbaası,Bursa,1997

TAYAR,M.,Gıda Kimyası,1999,Sinan Matbaası,Bursa,1999

TAYAR,M.,Dokuzlu,C.,Güçbilmez,M.: Laboratuvar teknikleri- U.Ü. Karacabey M.Y.O. Masaüstü yayıncılık bürosu,1999

TAYAR,M.: Et Muayenesi 2000- U.Ü. Veteriner Fakültesi yayıncılık ünitesi

TAYAR,M.,Şen,C.: Hayvansal ürünler teknolojisi, Düzeltilmiş baskı  Anadolu Üniversitesi, 2004.

TAYAR,M.,Hışıl,Korkmaz,N.: Beslenme, sağlıklı yaşam ,AKMAT Bursa, 2004

TAYAR,M.,Atasever ,M.: Et muayenesi, Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Erzurum , 2006
TAYAR,M.,Dokuzlu,C.: Gıda Mikrobiyolojisi, Marmara Kitabevi, Bursa , 2007
TAYAR,M.,Hışıl,Korkmaz,N.: Beslenme, sağlıklı yaşam ,NOBEL YAYINCILIK Ankara, 2007

 

 

Her  hakkı saklıdır.  Mustafa Tayar  2005